CONTACT

Unit Kemasukan,
Bahagian Hal Ehwal Akademik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,

35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

email: kemasukan.bhea@upsi.edu.my 
Phone: 05 450 7089 /  05 450 7047 / 05 450 7048 
Hotline BHEA : +6013-415 3016

Unit Francais dan Pesisir,
Bahagian Hal Ehwal Akademik,
Universiti Pendidikan Sultan Idris,

35900 Tanjong Malim,
Perak Darul Ridzuan

email: special.bhea@upsi.edu.my 
Phone: 05 450 7065 /  05 450 7063 / 05 450 7046