ADMISSION DPLI (O&F)

PANDUAN SEBAGAI PELAJAR DIPLOMA PENDIDIKAN

  1. Anda diingatkan supaya membaca semua maklumat yang terkandung di bawah dan mengambil tindakan supaya proses kemasukan ke UPSI dapat berjalan dengan lancar semasa hari pendaftaran.
  2. Sila pastikan anda telah muat turun dan mencetak semua perkara yang terkandung di sebelah.
  3. Sebarang makluman terkini akan dikemaskini melalui Laman Rasmi Bahagian Hal Ehwal Akademik.