DPLI : DOKUMEN YANG PERLU DIMUAT TURUN

1. Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu

2. Etika Pakaian

3. Borang Pemeriksaan Kesihatan

4. Borang Perakuan Melepaskan Tuntutan Penempatan

5. Borang Pengesahan Pendapatan

6. Panduan Memuat Naik Gambar

7. Panduan Kaedah Pembayaran Yuran

8.Panduan Melengkapkan Borang Pemeriksaan Kesihatan