ADMISSION DEGREE

PANDUAN SEBAGAI PELAJAR UPSI

Tarikh Pendaftaran:
18 MAC 2023 (ISNIN)

  1. Anda diingatkan supaya membaca semua maklumat yang terkandung di bawah dan mengambil tindakan supaya proses kemasukan ke UPSI dapat berjalan dengan lancar semasa hari pendaftaran.
  2. Sila pastikan anda telah muat turun dan mencetak semua perkara yang terkandung di bawah.
  3. Sebarang makluman terkini akan dikemaskini melalui Laman Rasmi Bahagian Hal Ehwal Akademik.

DOKUMEN YANG PERLU DIMUAT TURUN 

SILA MUAT NAIK GAMBAR BERUKURAN PASPORT DI URL INI

SILA MUAT NAIK SALINAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN DI URL INI

BUKU DASAR DAN PERATURAN PELAJAR

KAEDAH UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (PERKARA AKADEMIK)

KADAR YURAN SARJANA MUDA DAN SUBSIDI

PELAJAR BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)

UPSI akan menyediakan pengangkutan (dari KLIA ke UPSI). Klik pautan di sebelah untuk mengikuti kumpulan Whatsapp (Joint Group Whatsapp)

UJIAN SARINGAN KESIHATAN MENTAL

Sila membuat Ujian Saringan Kesihatan Mental iaitu DASS21 dalam tempoh yang telah ditetapkan seperti maklumat berikut: Tarikh Ujian: 16 FEBRUARI 2024 – 25 MAC 2024

QR Code DASS21