DEGREE : DOKUMEN YANG PERLU DIMUAT TURUN

1.Buku Panduan Pendaftaran Pelajar Baharu

2.Borang Permohonan Penginapan Kolej Kediaman

3.Borang Pemeriksaan Kesihatan

4.Borang Perakuan Melepaskan Tuntutan Penempatan (Bagi   
   program 
pendidikan sahaja)

5.Borang Pengesahan Pendapatan (B5)

6.Etika Berpakaian dan Sahsiah Rupadiri Pelajar

7.Panduan Memuat Naik Gambar

8.Panduan Kaedah Pembayaran Yuran

9.Panduan Melengkapkan Borang Pemeriksaan Kesihatan

10.Panduan Permohonan PTPTN

11. Program UPSI Student Go Global

12. Pelekat Kenderaan Semasa Mendaftar